Original sequence

>Slmi19002F02-T7_2008-09-19_K04
NNNNNNNNNNNNNNGCTCGANCGGNCGCCAGTGTGNNGGNNNTCTGCAGAATTCAAATTAGGANAAATTC
NAATGNGAAACGTAAAGATCTGAGATAAGTCCTTCTTTTTCTCTTACTATTTTGATAGAGGANANTGNCC
ACACTGAANACCNACCCTCAACTATACTTGATCAAATCAAGATCTTCNTTTGNTCTTTTTNANGANTTNC
TACNCATANGAANTTNNNNNNANTGNTNNANNGNNNNTTCCNCTGANGNTGCNACNNNNTGGNNNNNANA
NANNNNNTTNNNNNNNNGNTTNNNNNNNNNTNANNNAAANANNNNGNTNNANNNNTTNTNTCNCNCNATN
NAANACNANNTCNTTTNGNNANANNNNNNNCTCCNTNNGNGNNAATTCCNTNCNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNCCNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNNNGNNTNNNNNNCCNNNNCNNNNNNNNNNNNGNNNNNNANNNN
NNNNGNGNNGNTTNNNNNNNNNNNNTTNNNNNNNTNCCNNNNNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNCCCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAANNNNNNNNN

Original name: 2008-09-19_Slmi19002F02-T7_K04


There is no clean version of this sequence since it was discarded

Seqclean report for Slmi19002F02-T7_2008-09-19_K04

Percentage of undetermined bases in the clear range: 69.78
5' coordinate after cleaning: 1
3' coordinate after cleaning: 963
Initial length of the sequence: 963
Trash code: low_qual