Original sequence

>Slmi19001E11-T7_2008-09-06_I12
NNNNNNNNNNNNNNNNNNCNNNNNNNGTGTGNNGGNNNTCTGCAGAATTCCNACNGGGGNNNTGNNNNNN
NNNNNNNNCGNGNCNGATTGNNNNNNCTANNNNNNNNNNNNNNNNGNTTTNNNNNNNNNNGNTGNCCGCT
TTNNNGTGATTNNNNAAGGNTANGNNNNGNNNGNNNNNNTNCNNAACAAANGAANANANNNNNNNGTCNA
NNNGNGGNNNNNNNANNNNNNNNNNNCCCNNNNNNNNNAANGNNGANNNCNNNNNCNANNNCNNNNNNNN
NNNNNNNNCNNNNCCCTTTTNCCNNGTCTANNNNATNNNNNANGANNNAGGGCCNNCTATCNNTGCCTTG
CNCANNANNNNGCNNTTNNNNNNCNANNTNCTTCNTTCNNANNNNAATCTGANNATNNNNTTTGGCGATG
TTNCCTACCAANNAAAANGNNNGNNNNNTGANCNAAATCNNNCNNGNNNGNGAGGACTCNCTCANTCNTC
TACTCCTTANNNATTNNNTACTTTCNNCNNNNNNNNATTATNNNNTNNAAAGGGNACCCNNCNNNNCNGG
NTATNANANNANATACANNNNNTGNACTNNTTGATNGANNGNNNANAAANANCTNCCNNNNNAACNGNAA
NANTCTTGTATGNACNNNNNCCCTCNCTTNCNNTACNGGNGNNNNGNNGNNCNNANNNGGNGANNGAANN
NNNNNNTTNTTAGNGNGNNTNTTNNNNNGNNTANNTTNNNNNNNNGNNNNNNNNNGNCNNGNNNNNNNTN
NTTNNNNTNNNNNNNNNNNNCNNNNNNNNNNANNNNNNNNNNNNNCCCNTTNANANNANNNNNNNNNNNN
NNNNNNNTNNNGNNNNNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCNNNNNNNNNNNNNTNNNGNNNNNNNNNNN
NNNCNNANNNNNNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNN

Original name: Slmi19001E11-T7_2008-09-06_I12


There is no clean version of this sequence since it was discarded

Seqclean report for Slmi19001E11-T7_2008-09-06_I12

Percentage of undetermined bases in the clear range: 47.00
5' coordinate after cleaning: 522
3' coordinate after cleaning: 621
Initial length of the sequence: 986
Trash code: low_qual
Trimming comments (reasons for trimming/trashing): trimpoly[+521, -365];