Original sequence

>Slmi15001B04-T7_2008-04-08_B04
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTGATGGANTNTGCNNANNNCNNNNNNTGNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNANCTNNNNANCNNGNTTGATNNNNNNNNNGANNNNNNNNNNGNGNNNCCNNNNNNNNTNGNNN
NANTNNNGNNCATNNNTGNNNCCTGNGNNANATTNNNNNNNNNNNNNNNNNNCNCNNNNNNNNNNANNCN
NANNNNNANNGNGTANNNCNNGNNGNGCNTNNTGANTGANNNAANTCNNNNNNNNNNNNTNNNNNNNNNN
GNCCGCTTTCCNGNNNGGAAANCNGNCNTGCCNNNTGNNTNNNNNNNNNNNNCNNCNCNNNNNNANANGC
NGNNTGCGNATTGNNNGCTNNNNCGNTTCCTCTCTCNNTGANNNNNTGCGNTNNNNCNNTCNNCTGCNNN
NANNNNNNNNANCTCANNNNANNGCNNNNNTACNGNNNNCCACNNAATCNNGNNATAACGNNNGNNNNAN
NNTGTNNNNNAANNGNCNNNNNNNNGNCNNNANCCNNNNNANNGNCNNNTTNNNGGCGNTTTTCCNNNNN
NNNNNNCCCCCTGACNAGNATNNNNNNAATCNANNCTNNNNNNNNNNNNGNNNNNNNNNNNNNNNCTNNN
NNNNNNNNNNNNNNNTNNNCNNNNNNNCTNCNNNNNNNNCTCTCNTGNNNNNANNNNGNNNNTTNNCNNA
NNNCNGNCNGNCTTTNTCNCNNNNNNANGNNNGNCNNTNNCTCNNAGCTNNNNNNNNNNGTNNNNCNNNN
NCGGNGNNNNNCANNNNNNCNNNNNNNNNNNNNNNNNTCGANNNNNNNNNNNNNCNCGANNNNNNNNNNT
NTANNNNNNNNNNTCNNCNTGNNNNNAANNNNNNAAGACACNANNNNTNGNNNNGGNNNNNNNANTGNTA
NANGNNNNNNNNANNNNNGNNNNNNNNNNNNNNNNNNANTTNNTNNNNNNNGNNNNNNTANNNCCGNNTN
CNNNNNNNNNAANAGNNNNN

Original name: Slmi15001-T7_2008-04-08_B04


There is no clean version of this sequence since it was discarded

Seqclean report for Slmi15001B04-T7_2008-04-08_B04

Percentage of undetermined bases in the clear range: 58.00
5' coordinate after cleaning: 482
3' coordinate after cleaning: 581
Initial length of the sequence: 1000
Trash code: low_qual
Trimming comments (reasons for trimming/trashing): trimpoly[+481, -419];